PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

Jak začít

Od 1.1.2021 dochází ke změně způsobu poskytování přístupu do ČSN online

Od tohoto data vstupuje v účinnost novela zákona č. 22/1997 Sb. a navazující prováděcí vyhláška, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů. Rozsah služby ČSN online, technické ani cenové podmínky nejsou novelou dotčeny. Mění se druh vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem služby ze soukromoprávního na veřejnoprávní. Je zaveden institut poplatku. Mění se i statut zákazníka na žadatele a doklady generované ze systému (faktury a vyúčtovací faktury) se mění na výzvu k zaplacení poplatku a potvrzení o zaplacení poplatku. Nebudou již nadále uzavírány smlouvy a dodatky a žádosti nyní není potřeba podepisovat kompetentní osobou a nahrávat je zpět do systému, jako tomu bylo v případě smluv a dodatků. Stávající období, které máte předplacené, řádně doběhne a poté budete prodlužovat již podle nových pravidel. V souvislosti s těmito změnami jsme upravili Podmínky používání ČSN online, které naleznete v levém menu. S textem se prosím důkladně seznamte.


Na jakém zařízení lze ČSN online používat?

PC a tablety s operačním systémem Microsoft Windows 7 a novějším - ČSN online je pro tyto systémy plně funkční

Tablety s operačním systémem iOS (Apple iPad) - je nutno nainstalovat prohlížeč FileOpen Viewer, který je ke stažení v Apple Store

Telefony a tablety s operační systém Android - řešení s pomocí plug-inu FileOpen není prozatím funkční

PC s operačními systémy Linux a Macintosh - ke stažení stránkách firmy FileOpen, avšak funkčnost na těchto systémech nemůžeme garantovat

Telefony a tablety s operačním systémem Microsoft Windows Phone - nelze použít


Postup získání přístupu pro jednotlivce nebo malou firmu:

 1. Zaregistrujte se pomocí odkazu registrace nového uživatele
  Pečlivě zadejte údaje o sobě a o svojí firmě. Budou použity pro výzvu k zaplacení poplatku a pro potvrzení o zaplacení poplatku. Zvlášť pečlivě zadejte svoji e-mailovou adresu, variantu služby a způsob platby. Doporučujeme nejdříve prostudovat podmínky používání.

 2. Počkejte, než dorazí na Vámi zadanou e-mailovou adresu heslo pro přístup a potvrzení o přijetí žádosti. Pomocí hesla se můžete do systému přihlásit, avšak služba bude aktivní až po připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.

 3. Pokud jste vybrali způsob platby Převodem na účet, dorazí na Vaši popř. zadanou e-mailovou adresu také výzva k zaplacení poplatku. Při platbě nezapomeňte vždy uvést přidělený variabilní symbol, který naleznete ve výzvě k zaplacení poplatku. Po zaplacení poplatku bude služba aktivována během 2 až 3 dnů, kdy dorazí platba na bankovní účet poskytovatele a následně je na tutéž e-mailovou adresu je odesláno potvrzení o zaplacení poplatku.

 4. Pokud jste vybrali způsob platby Platba kartou online, výzva k zaplacení poplatku není zasílána a dorazí pouze potvrzení o zaplacení poplatku a služba je aktivována ihned. Při platbě kartou dbejte zvýšené opatrnosti. Nikdy neakceptujte požadavek na zadání PIN karty, platební brána ho nikdy nevyžaduje! Je požadováno pouze číslo karty, termín její platnosti a kontrolní kód. Seznamte se proto s důležitými upozorněními týkající se bezpečných plateb. Doporučujeme také si předem prohlédnout vzhled online platební brány.

 5. Nainstalujte prohlížeč Adobe Reader. Pro bezproblémovou funkci je vyžadováno použití verze Acrobat Reader 9 a vyšší. Starší verze Adobe Readeru ze svého počítače bezpodmínečně odinstalujte. Je samozřejmě možné také použít plnou verzi Adobe Acrobat. Alternativní freewarové prohlížeče nelze použít. Nemají potřebné funkce pro prohlížení chráněných PDF souborů. Počínaje verzí Adobe Readru X. je v něm potřeba většinou vypnout tzv. chráněný režim(viz Časté dotazy).

 6. Nainstalujte plugin FileOpen. Je nezbytný pro otevírání chráněných PDF souborů. Je k disposici v sekci "Ke stažení" v EXE verzi. Důrazně nedoporučujeme použít MSI instalátor, spuštěný přímo z webu firmy FileOpen, který se nabídne při pokusu o otevření našeho souboru PDF bez předchozí instalace pluginu. Operační systém je k instalacím přímo z webu podezřívavý a instalace by nemusela proběhnout korektně.

 7. Nastavte svůj internetový prohlížeč tak, aby umožňoval zápis tzv. Cookies. Tou nejjednodušší cestou je přidat náš server https://csnonline.agentura-cas.cz/ v mezi tzv. Důvěryhodné servery. Popis je uveden v sekci Časté dotazy.

 8. Zkontrolujte správnost instalace pluginu a nastavení internetového prohlížeče. Kliknutím na odkaz Otestovat Plug-In v menu stáhnete chráněný PDF soubor. Pokud je text po otevření souboru čitelný, plugin je nainstalován správně.

Co je důležité a jaké mohou nastat potíže?

 1. Zadávejte velmi pečlivě svoji e-mailovou adresu. Je současně přihlašovacím údajem. Pokud ji zadáte chybně, nedojde Vám heslo ani výzva k platbě a nebudete se moci přihlásit.

 2. Pokud Vám heslo nepřijde, je možno si ho nechat poslat pomocí funkce "Poslat nové heslo". Pokud nepřijde ani po opakovaném pokusu, je to signál, že něco není v pořádku. Nejčastější příčinou je překlep v e-mailové adrese. Někdy zprávu vyřadí Váš antispamový nebo antivirový program. Podívejte se proto do odstraněných zpráv ve Vaší schránce. E-mail také nebude doručen, pokud máte přeplněnou e-mailovou schránku. Pokud máte podezření, že jste e-mailovou adresu nevyplnili správně, kontaktujte podporu ČSN online.

 3. Při platbě převodem na náš účet věnujte maximální pozornost zápisu čísla našeho bankovního účtu a variabilního symbolu.

 4. Pokud by Vám výzva k platbě nedošla, je možné tyto údaje nalézt v ČSN online v sekci Historii žádostí.

 5. Pokud se do systému můžete přihlásit, ale nejde Vám PDF soubor otevřít, zkontrolujte správnost instalace podle postupu získání přístupu (viz bod 5 a 6).

 6. Pokud se můžete přihlásit, ale při pokusu o otevření PDF souboru se objeví okamžitě hlášení, že nejste přihlášen, zkontrolujte nastavení cookies Vašeho internetového prohlížeče (viz bod 7)

 7. Internetové prohlížeče, Adobe Reader a plugin FileOpen pravidelně aktualizujte, abyste se vyhnuli případným potížím s nekompatibilitou starších verzí.

 8. Prohlížeč Opera systém ČSN online bohužel nepodporuje.

 9. Nezkoušejte platbu kartou, pokud platbu kartou nechcete skutečně provést nebo si nejste jisti, že vaše karta platbu po internetu umožňuje. Při těchto pokusech může dojít k nechtěnému zaregistrování.

 10. Pokud omylem zvolíte platbu kartou a pak ji neprovedete, najděte údaje k platbě v sekci Historie žádostí a zaplaťte bankovní převodem. Variabilní symbol naleznete ve výzvě k zaplacení poplatku.

Pravidla pro prodloužení služby ČSN online na další období:

 1. 14 dní před datem vypršení služby bude odesláno první automatické upozornění na blížící se konec předplaceného období služby.

 2. Druhé upozornění bude odesláno těm, kteří po první výzvě neprovedli prodloužení služby (3dny před datem vypršení služby).

 3. Od 14. dne před vypršením předplaceného období služby může uživatel vyplnit žádost o prodloužení o prodloužení předplaceného období služby, kde bude moci vybrat jakýkoliv typ licence, nehledě na to, jaký používal doposud. Dříve než 14 dní před vypršením není odeslání žádosti možné možné, protože tlačítko „Odeslat žádost“ není aktivní. Žádost lze odeslat ještě po dobu 30 dní po vypršení předplaceného období služby. Nezaplacené žádosti jsou po 30 dnech stornovány.

 4. Po odeslání žádosti o prodloužení služby se automaticky e-mailem odešle výzva k zaplacení poplatku. Variabilní symbol je vždy nový. Je uveden v e-mailu a je také dostupný v sekci Historie žádostí.

 5. Aktivace nové služby proběhne 2 až 3 dny po zaplacení. Pokud dojde k zaplacení ještě před koncem platnosti služby bude nové předplacené období plynule navazovat na to stávající. Nevytištěné stránky budou převedeny do navazujícího období.

 6. V případě, že uživatel nebude reagovat na žádné avízo a předplacené období neprodloužení, bude po 30 dnech od data expirace služby jeho účet stornován.

 7. Jestliže uživatel odešle žádost o prodloužení předplaceného období služby, ale na výzvu k zaplacení poplatku nereaguje a neprovede platbu, bude po 30 dnech žádost stornována. Pak je už jedinou možností zcela nová registrace. V takovém případě nepůjdou otevřít dříve stažené normy. Jejich stahování "do zásoby" na pevný disk či jiné médium nemá smysl a důrazně to nedoporučujeme.

 8. Vyčerpané tiskové strany je možno dokoupit pomocí k tomu určené žádosti.

 9. Výše poplatků stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb. a naleznete je také přímo v ČSN online během registrace uživatele nebo při prodlužování přístupu do ČSN online.