PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

Často kladené dotazy


Tématické okruhy dotazů


Dotazy jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika tématických okruhů:

 
I N F O R M A C E
 
 
I N S T A L A C E
 
 
C H Y B O V Á    H L Á Š E N Í  /  C H Y B Y
 
 
T I S K
 
 
S P R Á V A   Ú Č T U   U Ž I V A T E L E
 
 
Ž Á D O S T  /  P O P L A T E K
 
 
V Y H L E D Á V Á N Í   V   Č S N
 


Odpovědi


 
I N F O R M A C E
 

INFORMACE
Nejsem uživatelem ČSN online pro jednotlivce a chtěl bych se dozvědět více.
Více informací o službě a to, jak postupovat při jejím zřízení naleznete v levém menu Jak začít.

INFORMACE
Jaké jsou podporované operační systémy a prohlížeče?

Počítače

 •    WINDOWS 11, WIN 10, WIN 8.1 a WIN 7 pro PC
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší (stáhnout) + plugin FileOpen.
  - internetový prohlížeč může být použit téměř libovolný, kompatibilita webu je však testována s MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Opera.

  Plugin FileOpen pro WINDOWS 11 a WIN 10 (64-bit) - stáhnout
  Plugin FileOpen pro WINDOWS 10 (32-bit), WIN 8.1 a WIN 7 - stáhnout

  Zjištění verze OS Windows: Kterou verzi operačního systému Windows používám?

 •    MAC OS X 10.9 a vyšší pro Macintosh
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší + plugin FileOpen
  - Postupujte dle doporučeného postupu instalace.
  - funkčnost NEGARANTUJEME a poskytujeme POUZE ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKOU PODPORU!

 •    LINUX - NEPODPOROVÁNO
  - oficiální podpora byla ukončena v prosinci 2021, avšak můžete použít některý z emulátorů OS Windows
  - funkčnost NEGARANTUJEME a NEPOSKYTUJEME UŽIVATELSKOU PODPORU!

Tablety / mobilní telefony

 •    WINDOWS 11 a WIN 10 (nikoliv Windows Phone nebo Win 10 Mobile)
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší (stáhnout) + plugin FileOpen (Ke stažení).

 •    APPLE iPhone a iPAD (iOS a iPadOS 10.3 a vyšší) - AKTUALIZOVÁNO
  + aplikace FileOpen Viewer (stáhnout)
  - vylepšená verzi aplikace s pokročilejšími funkcemi prohlížení a vyhledávání

 •    ANDROID (Android 6.0 a vyšší) - NOVINKA
  + aplikace FileOpen Viewer (stáhnout)
  - základní verze aplikace s možností prohlížení a vyhledávání

INFORMACE
Potřebuji potvrdit objednávku, etický kodex společnosti nebo zpracovat cenovou nabídku.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytované služby Poskytovatel nepřijímá a nepotvrzuje žádné dokumenty soukromoprávní povahy předložené Žadatelem (objednávky, etické kodexy apod.) Poskytovatel rovněž nezpracovává cenové nabídky na tuto službu.


 
I N S T A L A C E
 

INSTALACE
Aktualizace Adobe Readeru a pluginu FileOpen (Windows).
Většinu problémů a chybových hlášení lze odstranit pouhými aktualizacemi dle doporučeného postupu.

   Adobe Reader
Otevřete Adobe Reader a v menu Nápověda - zvolte Zkontrolovat aktualizace. Pokud jsou nové aktualizace dostupné, proveďte jejich instalaci.

   Plugin FileOpen
 1. Odinstalaci pluginu lze provést ve START > Nastavení > Aplikace > Aplikace a funkce (pro Windows 10 popř. Windows 8) nebo ve START > Ovládací panely > Programy > Odinstalovat program (pro Windows 7). Pokud jste měli s pluginem nějaké problémy, doporučujeme použít nástroj výrobce pro odinstalaci pluginu FileOpenUninstallTool. Postup odebrání pluginu FileOpen pro jiné operační systémy než MS Windows naleznete zde (text v angličtině).
 2. Poté restartujte PC.
 3. Před novou instalací pluginu FileOpen ukončete všechny internetové prohlížeče a Adobe Reader.
 4. Nainstalujte verzi pluginu ze sekce Ke stažení (stáhnout na pevný disk, kliknout na soubor pravým tl. myši a zvolit spustit jako správce)
 5. Vyzkoušejte funkci pluginu na testovacím PDF souboru (musí se zobrazit text).

INSTALACE
Jak zjistím, že mám plugin FileOpen správně nainstalovaný?
Pokud se Vám nedaří PDF soubor s normou otevřít, zkontrolujte, zda máte plugin FileOpen správně nainstalovaný.

V Adobe Readeru (v menu Nápověda > Co jsou zásuvné moduly od jiných firem > FileOpen Client...) zkontrolujte přítomnost této volby.Pokud v menu volba Co jsou zásuvné moduly od jiných firem chybí, je plugin FileOpen chybně nainstalován nebo je zakázáno použití jiných než certifikovaných pluginů.
V menu Úpravy > Předvolby > Všeobecné musí být volba Použít pouze certifikované zásuvné moduly deaktivována.Další příčinou může být to, že otevíráte např. jiný Adobe Acrobat na Vašem PC, ve kterém není plugin FileOpen instalován z nějakého z předešlých důvodů.

INSTALACE
Chráněný režim a Rozšířené zabezpečení v programu Adobe Reader
Zapnutý chráněný režim programu Adobe Reader verze X, XI a DC může způsobovat to, že zásuvný modul (plugin) FileOpen, používaný na počítači uživatele, nemůže komunikovat se serverem ČSN online nebo s tiskárnou uživatele.

Chráněný režim naleznete v Adobe Readeru verze X, XI a DC (v menu Úpravy > Předvolby > Zabezpečení (rozšířené).
Vypnutí provedete vyprázdněním zaškrtávacího políčka "Zapnout po spuštění chráněný režim" a políčka "Povolit rozšířené zabezpečení". (V některých verzích Adobe Readeru se jedna z voleb nachází v menu Úpravy > Předvolby > Všeobecné). Po tomto nastavení Adobe Reader ukončete a znovu spusťte.
Pokud nechcete vypnout v Adobe Readeru chráněný režim pro všechny internetové servery, je možné ho vypnout výběrově pouze pro náš server. Jeho adresu vidíte v adresním řádku webového prohlížeče. Zkopírujete ji a vložte do okna, které se objeví po stisku tlačítka Přidat hostitele (na stejné stránce nastavení Chráněného režimu).

Upozornění: Nastavení chráněného režimu se může nečekaně změnit i po automatické aktualizaci Adobe Readeru!

Poznámka: Chráněný režim byl firmou Adobe zaveden pro verze X, XI a DC. V Acrobatu verze 9 a nižší tedy není zaveden.

Chráněný režim také může způsobovat hlášení "The printer is not allowed for secure printing. Do you want to change your choice?", případně hlášení, že server neodpovídá nebo že jeho odpověď nemůže být dekódována.

INSTALACE
Aktualizace Adobe Readeru a pluginu FileOpen (macOS).
Většinu problémů a chybových hlášení lze odstranit pouhými aktualizacemi dle doporučeného postupu.

   Adobe Reader
Otevřete Adobe Reader a v menu Nápověda - zvolte Zkontrolovat aktualizace. Pokud jsou nové aktualizace dostupné, proveďte jejich instalaci.

   Plugin FileOpen
 1. Odinstalaci pluginu proveďte dle doporučeného postupu.
 2. Poté restartujte Mac.
 3. Dále postupujte dle doporučeného postupu instalace.
 4. Vyzkoušejte funkci pluginu na testovacím PDF souboru (musí se zobrazit text).

INSTALACE
Nainstaloval jsem novou verzi Adobe Readeru a přestaly se mi otevírat normy. Adobe Reader se sice spustí, ale nic se nezobrazí, případně to po mně opakovaně požaduje instalaci pluginu FileOpen.
Nová verze Acrobatu se automaticky instaluje do jiné složky, než byla verze původní. Nová verze Acrobatu z toho důvodu plugin nedokáže najít a použít.

Řešení:
Proveďte aktualizaci pluginu FileOpen pomocí doporučeného postupu.

INSTALACE
Při pokusu o instalaci pluginu se mi objeví hlášení Service “FileOpen Manager Service“ could not be installed. Verify that you have sufficient to install system services.


Hlášení může být způsobeno nedostatečnými právy přihlášeného uživatele počítače. V tom případě je nutné práva rozšířit nebo požádat o instalaci někoho, kdo má práva administrátora počítače.
Druhou možností je, že hlášení je způsobeno tím, že v tom okamžiku běží služba “FileOpen Manager Service“ a instalátor ji nemůže ukončit. Zřejmě byl plugin již jednou nainstalovaný například u předchozí verze Acrobatu, nebyl odinstalovaný a nová verze Acrobatu o něm neví. Přesto zbytky pluginu na počítači běží.

Řešení:
Proveďte aktualizaci pluginu FileOpen pomocí doporučeného postupu.


 
C H Y B O V Á  H L Á Š E N Í
 

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Přesáhl jste limit počtu počítačů"


V souladu s podmínkami používání může uživatel otevírat PDF soubory norem max. na dvou počítačích. Systém si pamatuje první 2 zařízení, ze kterých ČSN uživatel otevřel a další zařízení jsou dále již blokována.

Případy, kdy může dojít k překročení limitu počítačů:

 • Uživatel se pokusil otevřít ČSN na více než dvou zařízeních.
 • Uživateli byl vyměněn počítač nebo část jeho základních komponent.
 • Uživateli byl přeinstalován operační systém počítače.
 • Došlo k použití služby z jiného uživatelského účtu počítače či jiného operačního systému.
Pro odstranění blokace kontaktujte technickou podporu ČSN online, které stačí poskytnout svoji přihlašovací e-mailovou adresu. Jiné informace o počítači nebo IP adrese nejsou zapotřebí.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Provedl jsem registraci, ale nepřišlo mi přístupové heslo.
Nejčastější příčinou bývá chybně vyplněná e-mailová adresa v registraci nebo nastavení Vašeho antispamového filtru, které brání doručení e-mailu.

Pokud se jedná o chybnou e-mailovou adresu, kontaktujte technickou podporu ČSN online, kde Vám dokáží e-mailovou adresu opravit.

Antispamové filtry většinou zahazují e-maily, o kterých se domnívají, že to je tzv. nevyžádaná pošta a to do složky Odstraněná pošta (popř. Nevyžádaná pošta, SPAM apod.) v poštovním klientovi nebo na firemním serveru. Zkuste zprávu dohledat nejdříve tam.

Doručení může také bránit přeplněná kapacita Vaší e-mailové schránky.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Špatné přihlášení" nebo "Tento e-mail v systému neexistuje".
Možné příčiny:
 1. Nejčastější příčinou může být to, že se uživatel hlásí do jiné varianty služby ČSN online, kde není registrován.
  Služby ČSN online jsou dvě, navzájem oddělené: ČSN online pro jednotlivce (i firemní uživatele), kde pod registrací figuruje pouze jeden uživatel a ČSN online pro firmy s více uživateli, kde figuruje správce uživatelů a další uživatelé ve Vaší společnosti. Pokud si nejste jisti, ve které službě máte svoji registraci, použijte pro přihlášení vstupní stránku, která Vás po zadání přihlašovací e-mailové adresy již navede do správné varianty služby.

 2. Další příčinou může být překlep při zadávání přihlašovacích údajů, chyba při kopírování přihlašovacích údajů nebo použití staršího hesla. Překlep může uživatel omylem zadávat opakovaně, aniž by se toho všiml, pokud má v internetovém prohlížeči zapnuto tzv. automatické vyplňování formulářů a hesel.
Heslo si může uživatel nechat poslat nové pomocí odkazu Poslat nové heslo pod přihlašovacím formulářem. Každé heslo je unikátní a platí vždy to naposledy vytvořené.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Přístup odepřen"
Možné příčiny:
 1. U Vašeho uživatelského účtu vypršelo předplacené období

 2. Po prodloužení služby ještě nebyla doručena platba na účet Poskytovatele.
Zkontrolujte tedy platnost Vašeho předplaceného období v menu O službě - Informace nebo vyčkejte na doručení platby.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Tento soubor nemůžeme otevřít - Něco se nepovedlo - Aktualizovat" nebo "Chyba - Načítání dokumentu PDF se nezdařilo - Načíst znovu" nebo prázdná stránka a nastavení internetového prohlížeče
Při otevírání zabezpečených PDF souborů norem přímo v ČSN online přes internetový prohlížeč se může objevit jedno z těchto chybových hlášení nebo prázdná stránka.
Počítač se snaží otevřít chráněný PDF soubor přímo v okně internetového prohlížeče. Ten sice dokáže otevřít běžné PDF soubory, ale nikoliv chráněné PDF soubory norem. Jejich otevření je možné výhradně pomocí Adobe Readeru s nainstalovaným pluginem FileOpen.

Tento problém můžete vyřešit dvěma způsoby:
 1. Nejjednodušším řešením je PDF soubor normy stáhnout na pevný disk a až potom otevřít.
  Po vyhledání normy v ČSN online klikněte na červený odkaz Text normy. V novém okně se objeví ikona Načítání souboru a text Soubor se připravuje. Až bude Soubor připraven ke stažení, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu PDF souboru (nebo na tlačítko "Načíst znovu") a vyberte Uložit odkaz jako... - pro MS Edge, Google Chrome a Mozilla FireFox, Uložit cíl jako... - pro MS Internet Explorer 11. Soubor PDF můžete uložit na pevný disk a potom z daného umístění např. pomocí Průzkumníka najít a otevřít nebo ho otevřít přímo v Adobe Readeru po jeho spuštění.

 2. Složitější řešení je nastavit internetový prohlížeč tak, aby přenechal otevření PDF souboru normy Adobe Readeru. Je potřeba nejdříve nastavit Adobe Reader jako výchozí aplikaci, pomocí které se otevírají soubory PDF. To lze provést nejjednodušeji přímo v nastavení Adobe Readeru v Úpravy > Předvolby > Všeobecné a zvolit Vybrat jako výchozí program pro PDF. Otevře se nové okno, kde stiskněte tlačítko Změnit a vyberte Adobe Reader a svůj výběr potvrďte OK (pokud se nové okno neobjeví, tak máte Adobe Reader jako výchozí prohlížeč PDF souborů již nastavený). Ostatní okna potvrďte OK.

Nastavení internetového prohlížeče, aby otevíral PDF pomocí Adobe Readeru:

   Microsoft EdgeKliknout pravým tlačítkem myši na obrázek připraveného PDF souboru a dále vybrat Uložit odkaz jako.... PDF soubor normy se stáhne do Vámi vybraného umístění. Po otevření seznamu Stahování v prohlížeči (CTRL + J nebo ikona stahování nebo 3 tečky -> Stahování) je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši na stažený PDF soubor a vybrat volbu Vždy otevírat v prohlížeči systému.Při dalším kliknutí (levým tl. myši) na obrázek vygenerovaného PDF souboru se již soubor přímo otevře v prohlížeči Adobe Reader.

Toto nastavení lze vymazat, pokud do adresového řádku vložíte edge://settings/downloads a stisknete tlačítko Vymazat vše u položky Typy souborů, které se automaticky otevírají po stažení.

   Google ChromeKliknout pravým tlačítkem myši na obrázek připraveného PDF souboru a dále vybrat Uložit odkaz jako.... PDF soubor normy se stáhne do Vámi vybraného umístění. Vpravo nahoře, vedle adresního řádku prohlížeče, kliknout na ikonu Stažené soubory a pravým tl. myši kliknout na stažený PDF soubor a vybrat Vždy otevírat v prohlížeči systému (popř. v aplikaci Adobe Reader).Při dalším kliknutí (levým tl. myši) na obrázek vygenerovaného PDF souboru se již soubor přímo otevře v prohlížeči Adobe Reader.

Toto nastavení lze vymazat, pokud do adresového řádku vložíte chrome://settings/downloads a stisknete tlačítko Vymazat u položky Určité typy souborů po stažení automaticky otevírat.

   Mozilla Firefox

Po kliknutí na ikonu PDF připraveného souboru normy se norma stáhne, ale zobrazí se pouze prázdná strana v Mozilla Firefox. Je tedy potřeba změnit chování prohlížeče při otevírání PDF souborů následujícím způsobem.

Pro rozbalení menu kliknout levým tlačítkem myši na 3 vodorovné řádky vpravo nahoře a vybrat Nastavení (nebo do adresového řádku zadat about:preferences). Do vyhledávacího pole s lupou zadat text PDF. Vyhledá se tabulka, kde v řádku přenosný formát dokumentů (PDF) zvolíte, co se má udělat se staženými soubory PDF.

Vyberte možnost Použít výchozí systémovou aplikaci popř. Vždy se zeptat.   Microsoft Internet Explorer

Zde stačí mít pouze nastavený Adobe Reader jako výchozí prohlížeč PDF souborů (viz výše) a PDF soubor normy se po kliknutí na ikonu připraveného PDF souboru otevře v Adobe Readeru.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Normy lze otevřít pouze po instalaci pluginu FileOpen a ne po restartu PC. Plugin FileOpen je nutno instalovat opakovaně. "Plugin companion broker process is not running."
Otevírání norem je funkční pouze po instalaci pluginu FileOpen a po restartu PC již plugin hlásí chybovou hlášku nebo již normu nelze otevřít.Problém je v tom, že je blokováno spuštění části pluginu FileOpen. Plugin FileOpen se skládá ze dvou procesů (FileOpen Client - Broker a FileOpen Client - Manager Service) a proces Broker je blokován při spuštění operačního systému Windows.

Při řešení problému postupujte následovně:
 1. Spusťte Správce úloh (Ctrl+Alt+Del - Správce úloh) a zkontrolujte na záložce Procesy, že proces Broker není spuštěn.

 2. Přepněte na záložku Po spuštění a u procesu FileOpen Client - Broker změňte stav, stisknutím tlačítka Povolit, ze Zakázáno na Povoleno.

 3. Proces FileOpen Client - Broker lze spustit také ručně. Naleznete ho typicky zde: "c:\Program Files\FileOpen\Services\FileOpenBroker64.exe".

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Po otevření normy je blokována schránka systému a není možné kopírování text ani jiné objekty v jiných aplikacích. "Clipboard functionality has been disabled while a protected document is open. Please close this document to restore clipboard usage."


Vlivem změny chování schránky po aktualizaci systému Windows, může být při otevření normy blokováno kopírování také v jiných aplikacích.

Řešení:
Proveďte aktualizaci pluginu FileOpen pomocí doporučeného postupu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Po otevření normy se Adobe Reader po velmi krátké době sám zavře a to bez zobrazení chybové hlášky.
Starší verze Adobe Readeru již není plně kompatibilní s novější verzí pluginu FileOpen.

Řešení:
Proveďte aktualizaci Adobe Readeru (popř. také pluginu FileOpen) pomocí doporučeného postupu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Vaše přihlášení vypršelo, je nutné se znovu přihlásit na server." (Důvěryhodné servery a Cookies.)


Vypršela platnost přihlášení, která je standardně nastavena na 14 dní a je nutné se znovu přihlásit do služby ČSN online. V případě, že jste přihlášen a toto hlášení se stále zobrazuje, ujistěte se, že máte aktuální Adobe Reader a plugin FileOpen, stránky ČSN online přidané mezi důvěryhodné servery a povolená cookies. Služba ČSN online nevyužívá cookies ke sledování návštěvnosti, reklamním účelům, apod., ale pouze k zajištění technických funkcionalit.

Nastavení důvěryhodných serverů a cookies

   Microsoft EdgeNastavení se provádí přímo v Microsoft Edge. Do adresového řádku zadejte edge://settings/content/cookies a v části Povolit klikněte na tlačítko Přidat. Do řádku Lokalita přidejte adresu https://csnonline.agentura-cas.cz/ a stiskněte tlačítko Přidat.

   Google ChromeNastavení se provádí přímo v Google Chrome. Do adresového řádku zadejte chrome://settings/cookies a v části Přizpůsobená chování - Weby, které mohou vždy používat cookie, klikněte na tlačítko Přidat. Do řádku Stránky napište adresu https://csnonline.agentura-cas.cz/ a stiskněte tlačítko Přidat.

   Mozilla FirefoxNastavení se provádí přímo v Mozilla Firefox. Do adresového řádku zadejte about:preferences#privacy a v části Cookies a data klikněte na tlačítko Výjimky.... Do řádku Adresa webového serveru napište adresu https://csnonline.agentura-cas.cz/ a stiskněte tlačítko Povolit. Změnu uložíte stiskem tlačítka Uložit změny.

   Microsoft Internet Explorer

Nastavení naleznete v nastavení operačního systému Windows.
Pro Windows 10 (popř. Win 8): START > napsat a vybrat Možnosti internetu > Záložka Zabezpečení.

Pro Windows 7: START > Ovládací panely > Síť a Internet > Možnosti Internetu > Záložka Zabezpečení.

Dále vyberte zónu Důvěryhodné weby a po stisku tlačítka Weby se objeví nové okno, kam můžete přidat adresu https://csnonline.agentura-cas.cz pomocí tlačítka Přidat a zavřít pomocí tlačítka Zavřít. Cookies nastavíte v záložce Osobní údaje a po stisku tlačítka Weby se objeví nové okno, kam můžete přidat adresu https://csnonline.agentura-cas.cz pomocí tlačítka Povolit a zavřít pomocí tlačítka OK.

Více informací o cookies, které ČSN online používá, naleznete zde

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
PDF soubor normy, uložený na počítači, nelze otevřít bez přihlášení do ČSN online, a to ani pokud ho otevírám v krátké době po stažení.
Stažené soubory lze otevírat v režimu offline (tj. bez připojení k internetu) pouze po dobu 14 dní od stažení a otevření. Po uplynutí této doby je nutné se přihlásit do ČSN online a pak teprve otevřít uložený soubor, stejně jako poprvé po stažení souboru. Tím se expirační doba prodlouží o dalších 14 dní. Pokud nejde otevřít soubor PDF ani v krátké době po stažení a systém vyžaduje přihlášení uživatele, může být jednou z příčin zaškrtnutí volby "Odstranit historii procházení při ukončení". Toto zaškrtnutí odstraňte(v Internet Exploreru je tato volba v menu START > Ovládací panely > Možnosti internetu > Obecné > v části Historie procházení. Související problém je "Vaše přihlášení vypršelo".

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"No permissions were found for this document. Please connect to the Internet to get updated permissions."Adobe Reader / Adobe Acrobat se nemůže připojit prostřednictvím Internetu ke službě ČSN online, aby získal práva k otevření dokumentu. Příčinu je třeba hledat v připojení k Internetu nebo zastaralém pluginu.

Nejčastější příčiny:

 1. Neaktuální Adobe Reader nebo plugin FileOpen
  Neaktuální Adobe Reader nebo plugin FileOpen může v některých případech způsobit také nemožnost navázání komunikace se službou ČSN online. Proto nejdříve zkontrolujte, že máte vše aktuální.
 2. Používání proxy serveru
  Adobe Reader využívá pro připojení k Internetu defaultně nastavení z Internet Exploreru. Pokud uživatel používá jiný prohlížeč než Internet Explorer, nemusí v něm mít nastaven proxy server. Nastavte proxy server pro HTTP i pro HTTPS v Internet Exploreru. V případě nejasností se obraťte na správce počítačové sítě ve své firmě.
 3. Používání osobního firewallu
  Další častou chybou je, že uživatel používá na svém počítači osobní firewall a má v něm zakázán přístup do internetu pro Adobe Reader. Je nutné, aby bylo povoleno odchozí spojení do Internetu pro Adobe Reader na portu 80 eventulně 443, dle nastavení vaší firmy.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"The FileOpen client has encountered an error. Please re-start Reader."

Starší verze pluginu FileOpen již není kompatibilní s novější verzí pluginu Adobe Readeru.

Řešení:
Proveďte aktualizaci pluginu FileOpen (popř. také Adobe Readeru) pomocí doporučeného postupu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
"Při otevírání tohoto dokumentu se vyskytla chyba. Nesprávný parametr."


Starší verze Adobe Readeru již není kompatibilní s novější verzí pluginu FileOpen.

Řešení:
Proveďte aktualizaci Adobe Readeru (popř. také pluginu FileOpen) pomocí doporučeného postupu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Adobe Updater - Chybí některé komponenty...
Fopen

Příčinou je, že FileOpen plug-in pro Adobe Reader není vůbec nebo není správně nainstalován.

Pokud se Vám zobrazí výše uvedené upozornění, nepoužívejte tlačítko OK. Adobe Updater by se pokusil instalátor plug-inu FileOpen vyhledat v Internetu. Ukončete tento dialog tlačítkem Konec a aktualizujte plugin FileOpen pomocí doporučeného postupu.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Apple iPad - "Server failed to respond."
Spusťte FileOpen Viewer a zkontrolujte přes ikonu Nastavení (symbol ozubeného kola) > About FileOpen, jakou máte verzi. Pokud máte nižší než 2.3.5, pak FileOpen Viewer aktualizujte přes obchod App Store.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu
Certifikát zabezpečení byl vydán oprávněnou certifikační autoritou e-Identity a.s. Je nutné tuto certifikační autoritu přiřadit mezi důvěryhodné ve Vašem prohlížeči, případně nainstalovat kořenové certifikáty této certifikační autority, které je možné stáhnout zde a přidat danou certifikační autoritu mezi důvěryhodné. Tento problém se týká hlavně prohlížeče Internet Explorer 7.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
The printer is not allowed for secure printing. Do you want to change your choice?
Toto hlášení se objevuje, pokud plugin z nějakých důvodů nedostane potřebnou zpětnou odezvu od tiskárny. Příčiny mohou být různé, někdy obtížně dohledatelné. Nejčastější příčinou je zapnutý chráněný režim v Adobe Readeru. Jeho nastavení se může nečekaně změnit i po automatické aktualizaci Adobe Readeru. Řešením je vypnutí chráněného režimu nebo přidání serveru ČSN online do výjimek. Tato chyba se může kombinovat s chybou následkem neúplné instalace pluginu po automatické aktualizaci Adobe Readeru. V tom případě doporučujeme přeinstalovat plugin FileOpen dle doporučeného postupu.


 
T I S K
 

TISK
Nemohu poslat výtisk na jinou tiskárnu nebo mi tiskárna tiskne jednostranně, i když nastavím oboustranný tisk.
PDF soubory norem jsou chráněny proti změně a proto se změna nastavení tisku neprojeví, máte-li tento nebo jiný chráněný PDF soubor otevřený v Adobe Readeru. Pokud chcete použít jinou tiskárnu nebo jiný způsob tisku (například oboustranný tisk), nastavte výchozí tiskárnu nebo její výchozí stav, ještě před otevřením chráněného souboru.

Nastavení tiskárny upravíte v:
 • START > Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery > Ikona Tiskárny (pro Windows 10 popř. Windows 8) - zvolit Spravovat a Předvolby tisku
 • START > Ovládacích panely > Hadware a zvuk > Zařízení a tiskárny > Ikona Tiskárny (pro Windows 7) - kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Předvolby tisku

TISK
Není aktivní volba tisku. / Nevidím žádnou tiskárnu v seznamu nabízených tiskáren.
Pokud není aktivní volba tisku popř. uživatel nevidí v tiskovém dialogu žádnou tiskárnu, je potřeba vypnout chráněný režim a rozšířené zabezpečení Adobe Readeru a zkontrolovat, že je Adobe Reader a plugin FileOpen aktuální.

Pokud i potom není volba tisku stále aktivní, může být Vaše tiskárna pluginem FileOpen blokována. Tiskárna může být nastavena tak, aby na výstupu generovala PDF soubory (změnit nastavení) nebo může tisková data interně převádět do PDF nebo postskriptového souboru a pak je teprve posílat na fyzický výstup k tisku. V takovém případě je potřeba uživateli na PC nainstalovat tzv. PCL ovladač, který je nasměrovaný přímo na port tiskárny.

PCL ovladač je ke stažení na webu každého výrobce tiskáren, stačí hledat text "PCL ovladač" popř. "PCL driver".

TISK
Tiskárna hlásí chybovou hlášku a nelze provést tisk.
Zkontrolujte chybovou hlášku a dále pokračujte dle instrukcí.

TISK
Nelze použít funkci tisku více zmenšených stránek na jednu tiskovou stránku.
Funkci tisku více zmenšených stránek na jednu tiskovou stránku nelze z důvodu ochrany PDF souboru použít.


 
S P R Á V A   Ú Č T U   U Ž I V A T E L E
 

SPRÁVA ÚČTU UŽIVATELE
Jak mohu změnit příjmení, telefon popř. korespondenční adresu uživatele?
Návod, jak změnit jméno, příjmení, titul, telefon a popř. také korespondenční adresu naleznete v sekci Jak začít.

SPRÁVA ÚČTU UŽIVATELE
Jak mohu změnit e-mailovou adresu uživatele a informace o společnosti?
Návod, jak změnit přihlašovací e-mailovou adresu nebo fakturační údaje společnosti naleznete v sekci Jak začít.


 
Ž Á D O S T  /  P O P L A T E K
 

ŽÁDOST / POPLATEK
Chci prodloužit službu, ale žádost nelze do systému odeslat.
Možnost prodloužit službu ČSN online je aktivní nejdříve 30 dnů před koncem platnosti předplaceného období, kdy uživatel obdrží avízo e-mailem o blížícím se konci tohoto období. Více informací naleznete v sekci Jak začít.

ŽÁDOST / POPLATEK
Neobržel jsem daňový doklad, jako tomu bylo v minulém období.
Od 1. 1. 2021 se služba ČSN online poskytuje ve formě veřejnoprávního plnění mezi poskytovatelem a žadatelem. Žadatel podává žádost, poskytovatel vystavuje potvrzení o podání žádosti a výzvu k zaplacení poplatku. Po uhrazení poplatku poskytovatel vystavuje potvrzení o zaplacení poplatku.

Klasické daňové doklady, které se uplatňují ve standardních soukromoprávních vztazích, ve formě zálohových faktur, faktur či vyúčtovacích faktur, se v tomto případě nevystavují.

Nejedná se tedy o daňový doklad, protože služba ČSN online nepodléhá DPH.

Od 20.7.2018 je Česká agentura pro standardizaci registrovaná k dani z přidané hodnoty. DPH se však neuplatňuje u hlavní činnosti Agentury, kterou stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Do této činnosti spadá i distribuce ČSN, tedy i služby ČSN online. Na účetních dokladech, vystavovaných k objednávkám služby ČSN online, se tedy DPH neuvádí, i když je Agentura plátcem DPH. V praxi se nic nemění: u služeb ČSN online se DPH neuplatňuje. Vystavené doklady splňují veškeré náležitosti.

ŽÁDOST / POPLATEK
I po zaplacení poplatku je služba ČSN online stále neaktivní.
V případě platby bankovním převodem se mohlo stát, že Vaše platba ještě nedorazila na bankovní účet poskytovatele služby, což obvykle trvá 2 až 3 pracovní dny. Poté je platba automaticky ověřena a přístup ke službě aktivován. Pokud je doba od zaplacení delší, kontaktujte pro ověření zpřístupnění služby technickou podporu (csnonline@agentura-cas.cz).

ŽÁDOST / POPLATEK
Převádí se nevyčerpané tiskové stránky do dalšího předplaceného období?
Ano, nevyčerpané tiskové strany budou převedeny do dalšího předplaceného období pouze v případě, že uživatel prodlouží službu ČSN online ještě před vypršením služby.

ŽÁDOST / POPLATEK
Udělal jsem chybu v žádosti a potřebuji ji opravit.
Za správnost veškerých údajů uvedených v žádosti odpovídá Žadatel.

Nesprávně zadané údaje v již podané žádosti nelze zpětně upravovat.

Žádost musí být na požadavek Žadatele stornována a Žadatel si vytvoří novou žádost s opravenými údaji.

ŽÁDOST / POPLATEK
Mám pozastavený přístup k normám, ačkoliv ještě nebylo překročeno datum splatnosti za poskytnutí služby.
Sledujte, kdy Vám končí předplacené období. Datum splatnosti na účetním dokladu je nastaveno automaticky na 14 dnů ode dne podání žádosti o prodloužení a neodpovídá tak reálnému datu ukončení předplatného.

Neodkládejte tedy úhradu poplatku - budete-li se řídit výhradně datem splatnosti na účetním dokladu, může být platba na náš účet připsána až po skončení předcházejícího předplaceného období a nebudete moci v mezidobí službu plnohodnotně využívat. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy provádět platbu minimálně 3 pracovní dny před koncem předplaceného období!


 
V Y H L E D Á V Á N Í   V   Č S N
 

VYHLEDÁVÁNÍ V ČSN
Nemohu nalézt hledanou normu
Příčin, proč hledanou normu nelze nalézt může být několik:

 1. Norma je již neplatná a ve Vyhledávání máte zvoleno Platnost normy: Pouze platné. Změňte volbu na Platné i neplatné a vyhledejte normu znovu.
 2. V označení normy, katalogovém čísle či jiných parametrech máte překlep. Zkontrolujte ještě jednou správnost zadání.
 3. ČSN online obsahuje výhradně české technické normy (ČSN) a technické normalizační informace (TNI).
  Databáze neobsahuje původní mezinárodní normy (ISO, IEC, EN) ani normy národních normalizačních organizací jako jsou např. německé DIN, slovenské STN, americké ASTM, ani specifické oborové normy (VDA, VDI, VdS apod.)
 4. ČSN a TNI zrušené po r. 2001, které nebyly při svém vzniku dostupné v elektronické podobě, byly dodatečně digitalizovány a jsou součástí databáze. Dokumenty zrušené před r. 2001 však nejsou v ČSN online dostupné.
 5. Dokumenty ČSN a TNI jsou v rámci služby ČSN online uloženy odděleně. V každém segmentu je třeba vyhledávat samostatně.

VYHLEDÁVÁNÍ V ČSN
Po vyhledání normy nevidím odkaz Text normy
V případě, že vidíte pouze odkazy Náhled a Údaje k tisku a odkazy Text normy a Do oblíbených nejsou zobrazeny, došlo patrně po delší neaktivitě k odhlášení uživatele ze systému.

Řešení:
Znovu se přihlašte do služby ČSN online a vyhledejte normu znovu.

Loga karetních společností