PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2022ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
  • 7.2022ČSN 39 5008 - Palné zbraně nabíjené ústím - Ruční a lafetované zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
  • 7.2022ČSN EN 1097-6 - Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti
  • 7.2022ČSN EN 12372 - Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení
  • 7.2022ČSN EN 13089+A2 - Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Zobrazit všechny nové normy