PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2019ČSN 73 0040 - Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
  • 4.2019ČSN 73 7029 - Odrazová zrcadla
  • 4.2019ČSN EN 10164 - Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky
  • 4.2019ČSN EN 12012-1 - Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče
  • 4.2019ČSN EN 12390-10 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

Zobrazit všechny nové normy