PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2021ČSN EN ISO 22826 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)
  • 9.2021ČSN EN ISO 28080 - Tvrdokovy - Abrazivní zkoušky tvrdokovů
  • 9.2021ČSN EN ISO 10225 - Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy
  • 9.2021ČSN EN ISO 12004-2 - Kovové materiály - Stanovení křivek mezní tvařitelnosti plechů a pásů - Část 2: Stanovení křivek mezní tvařitelnosti v laboratoři
  • 9.2021ČSN 27 4007 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Zobrazit všechny nové normy