PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 1.2020ČSN 73 0032 - Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů
  • 1.2020ČSN 75 7612 - Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta
  • 1.2020ČSN CLC/TR 50600-99-1 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management
  • 1.2020ČSN CLC/TR 50600-99-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí
  • 1.2020ČSN EN 10136 - Ocel a litina - Stanovení obsahu niklu - Metoda plamenové atomové absorpční spektometrie (FAAS)

Zobrazit všechny nové normy