PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2024ČSN 65 6500 - Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti
  • 4.2024ČSN EN 12390-15 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí
  • 4.2024ČSN EN 12608-2 - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 2: Profily z PVC-U pokryté fóliemi spojenými lepidly
  • 4.2024ČSN EN 12697-22+A1 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 22: Zkouška pojíždění kolem
  • 4.2024ČSN EN 12817 - Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize tlakových nádob na LPG o objemu do 13 m3 včetně

Zobrazit všechny nové normy
Loga karetních společností