PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 10.2018ČSN EN 12274-4 - Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi
  • 10.2018ČSN EN 15663 - Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla
  • 10.2018ČSN EN 16910-1 - Železniční aplikace - Drážní vozidla - Požadavky na nedestruktivní zkoušky pojezdu při údržbě drážních vozidel - Část 1: Dvojkolí
  • 10.2018ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
  • 10.2018ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

Zobrazit všechny nové normy