PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 5.2022ČSN EN 13286-41 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy
  • 5.2022ČSN EN 16432-3 - Železniční aplikace - Pevná jízdní dráha - Část 3: Přejímka
  • 5.2022ČSN 34 7659-3P - Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 3: Kabely s PVC izolací - nepancéřované - Oddíl 3P: Kabely s měděným koncentrickým vodičem nebo stíněním (typ 3P-1) nebo bez nich (typ 3P-2)
  • 5.2022ČSN 91 0220 - Nábytek sedací a lehací - Bezpečnost, provedení a zkušební metody
  • 5.2022ČSN CLC IEC/TS 60034-32 - Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí

Zobrazit všechny nové normy