PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2019ČSN EN 12697-30 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem
  • 11.2019ČSN EN 12697-5 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti
  • 11.2019ČSN EN 12697-8 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí
  • 11.2019ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech
  • 11.2019ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost

Zobrazit všechny nové normy