PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2020ČSN EN 13216-1 ed. 2 - Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody
  • 8.2020ČSN EN 13230-4+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce
  • 8.2020ČSN EN 13383-2 - Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody
  • 8.2020ČSN EN 13823 - Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
  • 8.2020ČSN EN 13922 ed. 2 - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Zobrazit všechny nové normy