PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 1.2019ČSN EN 13231-5 - Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení
  • 1.2019ČSN EN 13880-10 - Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování
  • 1.2019ČSN EN 13880-13 - Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením
  • 1.2019ČSN 91 0611 - Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky
  • 1.2019ČSN CLC/TR 50600-99-2 - Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Zobrazit všechny nové normy