Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 0140
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 750140
Katalogové číslo 99977
Název dokumentu Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
Anglický název Water management - Terminology of erosion, amelioration and recultivation
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.07.2016
Věstník vydání (měs/rok) 6/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.65 - Zemědělství (názvosloví)
65.020.40 - Krajinářství a lesnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
31245ČSN 75 0140 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 0140 Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oborů zemědělských hydromeliorací a lesnickotechických meliorací a protierozních opatření1). Norma byla doplněna o terminologii ze souvisejících a dosud terminologicky nepokrytých oblastí eroze vyvolané působením sněhu a ledu a dalších způsobů meliorace půdy. Protože dosud nebyla vytvořena terminologická norma zabývající se termíny z oboru ekologie, byly do této normy vloženy i některé termíny z tohoto oboru, a to především takové, které mají úzký vztah k melioracím a krajinnému inženýrství. V normě obsažené termíny byly uvedeny do souladu s názvoslovím používaným v platných právních předpisech a v názvoslovných normách ČSN 01 1320 "Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice" a ČSN 75 0101 "Vodní hospodářství - Základní terminologie". U víceslovných termínů se uplatňuje inverzní (nepřímý) pořádek slov. Na prvním místě stojí podstatné jméno, které je základem víceslovného termínu. Za tímto základovým podstatným jménem se bez použití interpunkce uvádějí ty členy víceslovného termínu, které po něm následují i v přirozeném pořádku slov. Dále následuje čárka, za ní se pak uvádějí ty členy, které v přirozeném pořádku slov stojí před základovým podstatným jménem, přičemž se zachovává pořadí (zleva doprava), které existuje v přirozeném pořádku slov. Při revizi byly doplněny v dostupné literatuře nalezené anglické, německé a francouzské ekvivalenty českých termínů.