Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12057 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721870
Katalogové èíslo 99914
Název dokumentu Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky
Anglický název Natural stone products - Modular tiles - Requirements
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 120572015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73239ČSN EN 12057 2005
97887ČSN EN 12057 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12057 ed. 2 Tato norma určuje požadavky pro tenké desky z přírodního kamene, které jsou vyrobeny k vnitřnímu použití (včetně uzavřených prostor pro veřejnou dopravu) a/nebo vnějšímu použití pro konečnou úpravu podlah, schodišťových stupňů, stěn a stropů. Tato evropská norma nezahrnuje kamenivo, umělý kámen a montáž.