Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 99907
Název dokumentu Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
Anglický název Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes
Datum vydání 01.05.2016
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.06.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.97 - Zařízení pro domácnosti a obchod. Zábava. Sporty (názvosloví)
97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-12015
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501975ČSN EN 131-1 ed. 2 2016Opr.101.04.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89533ČSN EN 131-1+A1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509675ČSN EN 131-1+A1 2020
Anotace

ČSN EN 131-1 ed. 2 Tato evropská norma definuje termíny a stanovuje obecné konstrukční charakteristiky žebříků. Norma platí pro přenosné žebříky. Norma neplatí pro žebříky konstruované pro zvláštní profesionální použití, jako jsou požární žebříky, střešní žebříky a pojízdné žebříky. Pro žebříky s několika kloubovými spoji platí EN 131-4. Pro teleskopické žebříky platí EN 131-6. Pro pojízdné žebříky s plošinou platí EN 131-7. Tato norma neplatí pro schůdky, pro něž platí EN 14183.