Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1096-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701030
Katalogové èíslo 99854
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 5: Zkušební metoda a klasifikace samočisticího provedení potažených skleněnými plochami
Anglický název Glass in building - Coated glass - Part 5 - Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti 01.02.2018
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1096-52016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503928ČSN EN 1096-5 2018
Anotace

ČSN EN 1096-5 This European Standard defines a test method to establish the self-cleaning performances for coatings on glass which utilize sun, rain or a combination of sun and rain to enhance the cleanliness of the glass. The European Standard applies to class A coated glass as defined in EN 1096-1 and EN 1096-2 for use in outdoor building applications. The test is designed to be applicable for coatings on glass which use hydrophilic or photocatalytic active functionalities to enhance the cleanliness of the glass. The test procedure does not specifically address the durability of the coating's self-cleaning functionality.