Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 2320
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021011
Katalogové èíslo 99806
Název dokumentu Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky
Anglický název Fasteners - Prevailing torque steel nuts - Functional properties
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.060.20 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 23202015
ISO 23202015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85822ČSN EN ISO 2320 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 2320 This International Standard specifies the functional properties for prevailing torque steel nuts when tested at an ambient temperature range of +10 °C to +35 °C. It includes a combined test method to determine the prevailing torque properties and the torque/clamp force properties at the same time. It applies to prevailing torque all metal type nuts and prevailing torque non-metallic insert type nuts: - with triangular ISO thread in accordance with ISO 68-1; - with diameter/pitch combination in accordance with ISO 261 and ISO 262; - with coarse pitch thread M5 to M39 or with fine pitch thread M8 × 1 to M39 × 3; - with thread tolerances in accordance with ISO 965-2; - with mechanical properties in accordance with ISO 898-2; Prevailing torque values specified in this standard are based on laboratory test conditions. NOTE 1 - Actual prevailing torques in practical application can vary. NOTE 2 - All metal type nuts conforming to the requirements of this International Standard are used in applications ranging from -50 °C to +150 °C. NOTE 3 - Non-metallic insert type nuts conforming to the requirements of this International Standard are used in applications ranging from -50 °C to +120 °C. WARNING - Temperatures outside the ambient temperature range can influence the functional properties (torque/clamp force and prevailing torque properties), see Annex A.