Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756114
Katalogové èíslo 99779
Název dokumentu Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Anglický název Construction and testing of drains and sewers
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti 01.05.2017
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16102015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54907ČSN EN 1610 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502331ČSN EN 1610 2017
Anotace

ČSN EN 1610 This European Standard is applicable to the construction and related testing of drains and sewers usually buried in the ground and usually operating under gravity but up to 0,5 kPa when surcharged. The construction of pipelines operating under pressure is covered by this European Standard together with EN 805 as appropriate (e.g. for testing). This European Standard is applicable to drains and sewers installed in trenches, under embankments or above ground. For trenchless construction EN 12889 applies. Additionally, other local or national regulations may apply, e.g. concerning health and safety, pavement reinstatement and requirements for tightness testing.