Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-10-1 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 332320
Katalogové číslo 99688
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
Anglický název Explosive atmospheres - Part 10 -1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
Datum vydání 01.05.2016
Datum ukončení platnosti 22.01.2024
Datum účinnosti 01.06.2016
Věstník vydání (měs/rok) 5/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 60079-10-12015
IEC 60079-10-12015
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
513023ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 2016Z122.01.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
84638ČSN EN 60079-10-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
513022ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 2021
Anotace

ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být použita jako základ pro správný výběr a instalaci zařízení určených pro použití v nebezpečných prostorech. Norma je určena pro použití tam, kde může vznikat nebezpečí iniciace přítomných směsí hořlavých plynů a par se vzduchem, neplatí však pro: a) plynující doly s výskytem methanu; b) zpracování a výrobu výbušnin; c) katastrofické poruchy nebo výjimečná selhání, které jsou mimo rámec abnormálních stavů, se kterými se v této normě počítá (viz 3.7.3 a 3.7.4); d) místnosti pro lékařské účely; e) komerční a průmyslové aplikace, kde je používán pouze nízkotlaký palivový plyn pro spotřebiče, například pro vaření, ohřev vody a podobné použití, ve kterých je instalace v souladu s odpovídajícími plynařskými předpisy; f) prostory v domácnostech. g) prostory, ve kterých může nebezpečí vznikat od hořlavých prachů nebo vláken, avšak tyto principy mohou být použity pro hodnocená hybridních směsí (viz také IEC 60079-10-2). POZNÁMKA: Další návod pro hybridní směsi je uveden v příloze I. Hořlavé mlhy se mohou tvořit nebo být přítomny ve stejnou dobu jako hořlavé páry. V těchto případech nemusí být vhodné striktní používání podrobností, uvedených v této normě. Kapaliny, které se nepovažují za nebezpečné ve smyslu této normy (v důsledku bodu vzplanutí), mohou při úniku pod tlakem rovněž vytvářet hořlavé mlhy. Pro tyto případy klasifikace a podrobnosti uvedené v této normě neplatí. Informace pro hořlavé mlhy jsou uvedeny v příloze G. Pro účely této normy je prostor třírozměrná oblast. Atmosférické podmínky zahrnují i odchylky nad a pod referenční úrovně 101,3 kPa (1 013 mbar) a 20 °C (293 K), pokud tyto odchylky mají zanedbatelný vliv na výbuchové vlastnosti hořlavých látek. V každé technologii, může být bez ohledu na její velikost velký počet iniciačních zdrojů jiných, než jsou zdroje iniciace vytvářené zařízením. V této souvislosti je nutno provést vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti. Tato norma může být s odůvodněním použita i pro jiné iniciační zdroje. Toto norma nepojednává o důsledcích při vznícení výbušné atmosféry.