Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 997+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 724860
Katalogové èíslo 99668
Název dokumentu Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou
Anglický název WC pans and WC suites with integral trap
Datum vydání 01.05.2016
Datum ukonèení platnosti 31.07.2020
Datum úèinnosti 01.06.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.70 - Hygienická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 997+A12015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506698ČSN EN 997+A1 2016Z101.01.2020
508863ČSN EN 997+A1 2016Z231.07.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90930ČSN EN 997 ed. 2 2012
98796ČSN EN 997+A1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508862ČSN EN 997 2019
Anotace

ČSN EN 997+A1 Tato norma uvádí konstrukční a funkční požadavky a metody zkoušení pro záchodové mísy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (kombinační, monoblokové, se samostatným přívodem vody), používané pro účely osobní hygieny, vyrobené z glazované keramiky nebo korozivzdorné oceli. Tato evropská norma neplatí pro dřepové záchody, záchodové mísy bez zabudované zápachové uzávěrky nebo nádržkové splachovače jako samostatná zařízení. V případě záchodových mís se samostatným přívodem vody jsou nádržkové splachovače a tlakové splachovače předmětem jiných noremNP1) a odkaz na nádržkové splachovače je v této normě uveden jen v souvislosti s definicemi a požadavky na splachovací objem. U kombinačních a monoblokových záchodových mís uvádí tato norma také konstrukci, funkční požadavky a metody zkoušení pro přidružené nádržkové splachovače se splachovacími mechanismy, plnicími armaturami a přepady. V případě těchto výrobků se tato norma vztahuje na nádržkové splachovače určené k připojení na rozvod pitné vody uvnitř budov. Před instalací záchodových mís se musí vzít v úvahu EN 12056-2 a národní předpisy.