Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 26 9030
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 269030
Katalogové èíslo 99629
Název dokumentu Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
Anglický název Unit loads - Principles of forming and of security in the handling and storaging
Datum vydání 01.12.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2017
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 55.220 - Skladování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52624ČSN 26 9030 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 26 9030 Tato norma určuje všeobecné zásady pro tvorbu manipulačních jednotek a pro jejich bezpečnou manipulaci a skladování.