Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14199
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 731033
Katalogové číslo 99583
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
Anglický název Execution of special geotechnical work - Micropiles
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.05.2016
Věstník vydání (měs/rok) 4/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 141992015
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
97874ČSN EN 14199 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14199 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění mikropilot. Norma platí pro vrtané piloty prováděné pomocí vrtacího zařízení s průměrem menším než 300 mm. POZNÁMKA 1: Tato evropská norma není použitelná pro ražené piloty, jejichž provádění se řídí normou EN 12699. POZNÁMKA 2: Pro definici průměru dříku mikropiloty platí článek 3.3. Mikropiloty jsou konstrukční prvky sloužící k přenosu zatížení do základové půdy a mohou být vybaveny nosnými prvky k přímému, nebo nepřímému přenosu zatížení a/nebo k omezení deformací. Příklady mikropilot jsou na obrázcích 1, 2 a 3. Plášťové tření a únosnost na patě mikropilot mohou být zvýšeny (většinou injektáží) a mikropiloty mohou být prováděny (viz obrázek 4): - s konstantním příčným průřezem (stejným průřezem dříku); nebo - s teleskopickým dříkem; - s rozšířeným dříkem; a/nebo - s rozšířenou patou. Délka, sklon (jeho definice je na obrázku 5), štíhlostní poměr a velikost rozšíření dříků a pat mikropilot jsou limitovány pouze praktickými požadavky na jejich provádění. Ustanovení této normy platí pro (viz obrázek 6): - osamělé mikropiloty; - skupiny mikropilot; - mikropilotové rošty; - mikropilotové stěny. Materiálem mikropilot podle této evropské normy může být: - ocel nebo ostatní výztužné materiály; - injektážní směs, malta nebo beton; - kombinace těchto materiálů. Mikropiloty mohou být použity pro: - nosné základové prvky v podmínkách omezeného přístupu a výšky; - zakládání novostaveb (zvláště ve velmi heterogenních geotechnických podmínkách); - vyztužování nebo zesilování stávajících konstrukcí k zvýšení únosnosti základu přenesením zatížení do hlubších vrstev základové půdy při akceptování charakteristik pracovního diagramu mikropilot, např. pro podchycovací práce; - redukci sedání a/nebo posunutí; - vytváření opěrných zdí; - vyztužování zemin za účelem vytváření nosných a/nebo opěrných konstrukcí; - zvyšování stability svahů; - zajištění staveb proti vztlaku; - ostatní aplikace, kde je provádění mikropilot vhodné. Pilíře vytvářené vmícháváním podle EN 14679 nejsou zahrnuty do této normy. Sloupy vytvářené tryskovou injektáží pokrývá norma EN 12716. Zemní kotvy jsou uvedeny v normě EN 1537.