Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-109
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 99567
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku
Anglický název Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-109: Dimensions of chassis for embedded computing devices
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1092016
IEC 60297-3-1092015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60297-3-109 This part of IEC 60297 specifies dimensions and physical properties of chassis and associated printed boards in order to provide mechanical and environmental integrity for embedded computing devices. They are used in various applications such as machine control, medical, transportation, aerospace and telecommunication, typically based on single board computers. For the easy definition of the suitable chassis and associated single board dimensions, this standard is based on a structural grid of 44,45 mm (1,75 in).