Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13201-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360455
Katalogové èíslo 99529
Název dokumentu Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
Anglický název Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance
Datum vydání 01.06.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.40 - Veřejné osvětlení a příslušná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13201-42015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72546ČSN EN 13201-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13201-4 This European Standard specifies measurement conditions and procedures for measuring the photometric quality parameters of road lighting installations, i.e. the quantities that quantify their performances in accordance with EN 13201-2 lighting classes. Parameters used for quantifying the energy performance of road lighting installations are not considered. A methodology to evaluate the road lighting performances considering tolerances in the design parameters is described in the informative Annex A.