Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16694
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 757595
Katalogové číslo 99476
Název dokumentu Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Anglický název Water quality - Determination of selected polybrominated diphenyl ether (PBDE) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS)
Datum vydání 1.3.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2016
Věstník vydání (měs/rok) 3/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.50 - Zkoušení vody na přítomnost chemických látek (příměsí)
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 166942015
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16694 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení šesti vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE), reprezentujících technické bromované difenylethery (BDE), ve vzorcích vody, v hmotnostních koncentracích >= 0,025 ng/l pro každý jednotlivý kongener. Metoda používá extrakci tuhou fází se SPE disky, následovanou plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Je použitelná pro analýzu PBDE v povrchové vodě, která může obsahovat až 500 mg/l nerozpuštěných látek (celkové vzorky vody), v pitné a podzemní vodě. Tato metoda se může používat pro analýzu dalších kongenerů BDE nebo jiných typů vod. Před použitím však musí být validována. .