Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 99364
Název dokumentu Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba
Anglický název Heat meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
Datum vydání 01.05.2016
Datum ukonèení platnosti 01.09.2019
Datum úèinnosti 01.06.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-62015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81681ČSN EN 1434-6 2008
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507384ČSN EN 1434-6+A1 2019
Anotace

ČSN EN 1434-6 This European Standard specifies commissioning, operational monitoring and maintenance and applies to heat meters. Heat meters are instruments intended for measuring the energy which in a heat-exchange circuit is absorbed (cooling) or given up (heating) by a liquid called the heat-conveying liquid. The heat meter indicates the quantity of heat in legal units. Electrical safety requirements are not covered by this European Standard. Pressure safety requirements are not covered by this European Standard. Surface mounted temperature sensors are not covered by this European Standard. This standard covers meters for closed systems only, where the differential pressure over the thermal load is limited.