Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13757-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258513
Katalogové èíslo 99361
Název dokumentu Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus
Anglický název Communication systems for meters - Part 5: Wireless M-Bus relaying
Datum vydání 01.05.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.100.10 - Fyzická vrstva
35.100.20 - Spojová vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13757-52015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82596ČSN EN 13757-5 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13757-5 This European Standard specifies the protocols to use when performing relaying in wireless meter readout networks. This European Standard is an extension to wireless meter readout specified in EN 13757-4. It supports the routing of modes P and Q, and simple single-hop repeating of modes S, T, C, F and N. The main use of this European Standard is to support simple retransmission as well as routed wireless networks for the readout of meters. NOTE: Electricity meters are not covered by this standard, as the standardization of remote readout of electricity meters is a task for IEC/CENELEC.