Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 18134-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 838220
Katalogové číslo 99341
Název dokumentu Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Anglický název Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample
Datum vydání 1.2.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2016
Věstník vydání (měs/rok) 2/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.190 - Biologické a alternativní zdroje energie
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 18134-32015
ISO 18134-32015
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
85776ČSN EN 14774-3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 18134-3 Tato část normy ISO 18134 popisuje metodu stanovení vody v analytickém zkušebním vzorku sušením vzorku v sušárně. Metoda je určena k používání pro analytické vzorky pro obecný rozbor připravené podle EN 14780. Metoda popsaná v této části normy ISO 18134 je použitelná pro všechna tuhá biopaliva. Obsah vody v tuhých biopalivech (původní stav) je vždy zaznamenán na stav celkové hmotnosti zkušebního vzorku (vlhký stav). Jelikož biopaliva obsahující částice malých rozměrů jsou velmi hydroskopická, bude se jejich obsah vody mě-nit se změnou vlhkosti v atmosféře. Proto by měl být obsah vody ve zkušebním vzorku vždy stanovován současně například se stanovením spalného tepla, obsahu uhlíku nebo dusíku.