Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4010
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274010
Katalogové èíslo 99321
Název dokumentu Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Anglický název Terminology for lifts, escalators and passenger conveyors
Datum vydání 01.07.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040 - Názvosloví
91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15474ČSN 27 4010 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 27 4010 Tato česká technická norma uvádí objektivní přehled harmonizovaných národních technických výrazů k usnadnění mezinárodní výměny, podpory výzkumu a technického pokroku, směřující ke zlepšení všeobecných podmínek bezpečnosti při práci.