Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17643
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 051179
Katalogové èíslo 99210
Název dokumentu Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny
Anglický název Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.40 - Svarové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 176432015
ISO 176432015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60655ČSN EN 1711 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17643 This International Standard defines eddy current testing techniques for detection of surface breaking and near surface planar discontinuities, mainly in ferritic materials (weld material, heat-affected zones, base material). Eddy current testing can also be specified for use with non-ferritic materials, for example in an application standard. The techniques can be applied to coated and uncoated objects during fabrication and in service, both onshore and offshore. Eddy current testing can be carried out on all accessible surfaces and on welds of almost any configuration. Unless otherwise specified at specific items in this International Standard, the general principles of ISO 15549 apply. NOTE: Eddy current testing is usually performed in the as-welded condition. However, the accuracy of the results can be affected by very rough surface finishes.