Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13594
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832302
Katalogové èíslo 99202
Název dokumentu Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods
Datum vydání 01.04.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.340.40 - Ochranné rukavice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 135942015
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512667ČSN EN 13594 2016Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66379ČSN EN 13594 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13594 This European Standard applies to protective gloves for motorcycle on-road use. It specifies the requirements for sizing, ergonomics, innocuousness, mechanical properties, impact protection, marking and information for users. It also describes the appropriate test methods.