Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60987 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356615
Katalogové èíslo 99141
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware design requirements for computer-based systems
Datum vydání 01.01.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 609872015
IEC 609872007
IEC 60987/A12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85955ČSN EN 60987 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60987 ed. 2 Tato norma platí pro hardware počítačového systému jaderných elektráren u systémů třídy 1 a 2 (podle ČSN EN 61513 (35 6654)).