Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 488
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 383373
Katalogové èíslo 99065
Název dokumentu Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu
Anglický název District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
Datum vydání 01.02.2016
Datum ukonèení platnosti 01.01.2020
Datum úèinnosti 01.03.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 4882015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95427ČSN EN 488+A1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509114ČSN EN 488 2019
Anotace

ČSN EN 488 This European Standard specifies requirements and test methods for valves of prefabricated thermally insulated valve assemblies comprising a steel valve, rigid polyurethane foam insulation and an outer casing of polyethylene for use in directly buried hot water networks with pre-insulated pipe assemblies in accordance with EN 253. This European Standard applies only to factory made prefabricated insulated valve assemblies for continuous operation with hot water at various temperatures in accordance with EN 253:2009+A2:2015, Clause 1 and the valve assemblies with a maximum operation pressure of 25 bar. For higher pressures, additional demands apply. NOTE: For this application, the following valve types are commonly used: ball valves, gate valves, and butterfly valves. This European Standard does not include calculation rules for loads and stresses. These depend on the configuration of the system as it is installed. The design and installation rules are given in EN 13941.