Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50491-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 99039
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej
Anglický název General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display
Datum vydání 01.01.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50491-112015
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510616ČSN EN 50491-11 2016A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50491-11 Tato norma specifikuje datový model abstraktního měření jednoduchého externího zákaznického displeje. Datový model, jak je popsáno pomocí funkčních bloků, které jsou obsaženy v této normě, stanoví formát měřených údajů, které jsou přístupné pomocí jednoduchého externího zákaznického displeje. Toto datové rozhraní by mělo být typicky součástí měřicích komunikačních funkcí a musí být přístupné pomocí jednoduchého externího zákaznického displeje přes H1 rozhraní podle CEN/CLC/ETSI TR 50572 mezi displejem a měřicími komunikačními funkcemi.