Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 81-72 ed. 2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 274003
Katalogové číslo 99034
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts
Datum vydání 1.1.2016
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2016
Věstník vydání (měs/rok) 1/16
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení
LegislativaTypOznačení ENRok vydáníVěstník harm.Věst. zruš. harm
122/2016HarmonizovanáEN 81-72 20152017070
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 81-722015
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
68918ČSN EN 81-72 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-72 ed. 2 Tato norma stanoví další nebo odchylné požadavky od EN 81-20 pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů, které se mohou použít pro hašení požáru a evakuaci řízené hasiči. Za normálních okolností by se měly požární výtahy přednostně používat jako běžné výtahy. Tato norma je použitelná, když jsou naplněny tyto podmínky: - výtahová šachta a prostředí výtahu je navrženo tak, aby bylo zamezeno vniknutí ohně, horka a kouře do výtahové šachty, prostorů pro strojní zařízení a do bezpečnostních prostor; - provedení budovy omezuje přítok vody do výtahové šachty; - požární výtah není součástí únikové cesty, jako jsou schodiště; - výtahová šachta a okolí výtahu je chráněno proti ohni nejméně stejně jako konstrukce budovy; - přívod energie je bezpečný a spolehlivý; - kabel/kabely pro přívod energie k výtahu jsou chráněny proti ohni a mají stejnou úroveň požární ochrany jako konstrukce výtahové šachty; - je zaveden vhodný plán údržby a ověřování. Tato evropská norma se nezabývá: - používáním výtahů s částečně ohrazenou šachtou jako požárních výtahů; - výtahy namontovanými v nových nebo existujících budovách, které nejsou umístěny v požárně odolné konstrukci budovy; - podstatnými změnami existujících výtahů. Tato norma neurčuje: - počet požárních výtahů a podlaží, které mají být obsluhovány při hašení; - velikost bezpečnostního prostoru/prostorů; - použití jiné než nejvyšší plošiny výtahů s více plošinami pro hašení. Tato norma se zabývá závažnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s požárními výtahy (jak jsou uvedeny v kapitole 4), pokud se výtahy používají předpokládaným způsobem a za podmínek stanovených dodavatelem. Tato norma nepojednává o následujících závažných nebezpečích a předpokládá, že se jimi zabývá projektant budovy. Jsou to: - nedostatek požárních výtahů pro dopravu hasičů po budově nebo jsou výtahy nesprávně umístěny; - požár v šachtě požárních výtahů, v bezpečnostním prostoru, v prostoru pro strojní zařízení nebo v kleci výtahu; - chybějící označení podlaží v budově; - nesprávný provoz vodního hospodářství.