Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12150-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701570
Katalogové èíslo 98989
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis
Anglický název Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Datum vydání 01.03.2016
Datum ukonèení platnosti 01.12.2017
Datum úèinnosti 01.04.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12150-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61651ČSN EN 12150-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503537ČSN EN 12150-1 2017
Anotace

ČSN EN 12150-1 This European Standard specifies tolerances, flatness, edgework, fragmentation and physical and mechanical characteristics of monolithic flat thermally toughened soda lime silicate safety glass for use in buildings. Information on curved thermally toughened soda lime silicate safety glass is given in Annex A, but this product does not form part of this European Standard. Other requirements, not specified in this European Standard, can apply to thermally toughened soda lime silicate safety glass which is incorporated into assemblies, e.g. laminated glass or insulating glass units, or undergo an additional treatment, e.g. coating. The additional requirements are specified in the appropriate glass product standard. Thermally toughened soda lime silicate safety glass, in this case, does not lose its bending strength characteristics and its resistance to temperature differentials. Surface finished glasses (e.g. sandblasted, acid etched) after toughening are not covered by this European Standard.