Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-2-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 98885
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2- 4: Telecommunications cabling infrastructure
Datum vydání 01.12.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-2-42015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-2-4 Tato evropská norma se zaměřuje na rozsah infrastruktury telekomunikační kabeláže v datových centrech založených na kritériích a klasifikacích na "dostupnost" v EN 50600-1. Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) informační technologie a síťové telekomunikační kabeláže (například SAN a LAN); b) obecné kabeláže informačních technologií pro podporu provozu datového centra; c) telekomunikační kabeláže pro monitorování a kontrolu, rozvod elektrické energie, řízení prostředí a fyzického zabezpečení datového centra; d) další kabeláže automatizace budov; e) trasy, prostory a kryty pro infrastruktury telekomunikační kabeláže. Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů.