Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1808
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275003
Katalogové èíslo 98871
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
Anglický název Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests
Datum vydání 01.12.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 18082015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86921ČSN EN 1808+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1808 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace, které mají být zajištěny výrobcem/dodavatelem pro závěsné plošiny (SAE). Je použitelná jak na stálé, tak dočasné zařízení, které může být poháněné nebo ovládané ručně a které je definováno v kapitole 3. Požadavky této normy zahrnují dráhy a jiné nosné systémy na kterých SAE závisí kvůli jejich celistvosti a bezpečnosti, a zároveň bere v úvahu všechna souvisící zatížení a upevnění ke konstrukci budovy. Tento dokument není použitelný pro SAE, které jsou vyrobeny před jeho datem vydání jako EN.