Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12929-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 273016
Katalogové èíslo 98869
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení
Anglický název Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations
Datum vydání 01.03.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.100 - Lanovky a jejich součásti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12929-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97462ČSN EN 12929-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12929-1 Tato evropská norma specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy. Doplňující bezpečnostní požadavky pro kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu jsou uvedeny v EN 12929-2. Tato část EN 12929 stanoví obecné technické parametry a předpisuje zásady pro navrhování a obecné bezpečnostní požadavky. Tato část EN 12929 se nezabývá podrobnostmi provozu a údržby, výpočty a podrobnými požadavky na výrobu komponent. Tato část EN 12929 zahrnuje požadavky k zabránění úrazů a k ochraně pracovníků a to bez ohledu na aplikaci národních předpisů. Národní stavební předpisy, které slouží k ochraně zvláštních skupin osob, tím nejsou ovlivněny. Není vždy možné, aby norma platila pro všechny druhy lanových drah pro dopravu všech zvláštních skupin osob (např. pro osoby s omezenou schopností pohybu). Cílem by však mělo být, aby lanové dráhy byly schopny dopravy co nejširší populace obyvatelstva. Tato norma neplatí pro zařízení lanových drah pro dopravu nákladů nebo pro výtahy.