Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14919
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038741
Katalogové èíslo 98795
Název dokumentu Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky
Anglický název Thermal spraying - Wires, rods and cords for flame and arc spraying - Classification - Technical supply conditions
Datum vydání 01.02.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.20 - Povrchová úprava
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 149192015
ISO 149192015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63591ČSN EN ISO 14919 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14919 This International Standard specifies requirements for classification of metal and non-metal wires (solid and cored), rods, cords processed by means of thermal spraying, especially by arc and flame spraying.