Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50290-4-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347820
Katalogové èíslo 98703
Název dokumentu Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití
Anglický název Communication cables - Part 4 -2: General considerations for the use of cables - Guide to use
Datum vydání 01.12.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50290-4-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 Předmětem této evropské normy je pomoci montážním pracovníkům a projektantům kabeláže porozumět rozsahu dostupných komunikačních metalických kabelů. Jedná se o telekomunikační kabely používané v přístupových sítích, kabely s kroucenými páry pro datové komunikace a koaxiální kabely používané v kabelové televizi (CATV). Aby se napomohlo tomuto výběru, jsou zavedena základní a praktická pravidla pro používání těchto kabelů.