Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13561
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 746034
Katalogové číslo 98690
Název dokumentu Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky
Anglický název External blinds and awnings - Performance requirements including safety
Datum vydání 01.11.2015
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.12.2015
Věstník vydání (měs/rok) 11/15
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 135612015
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
500235ČSN EN 13561 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
83504ČSN EN 13561+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13561 Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnější clony a markýzy, které mají být namontovány na vnějšku budovy a jiných stavebních konstrukcích. Zabývá se také významnými typy nebezpečí při sestavování, dopravě, montáži, ovládání a údržbě clon (viz seznam významných strojních nebezpečí v příloze B). Platí pro všechny vnější clony a markýzy, bez ohledu na jejich konstrukci a druh použitých materiálů, jako jsou následující a definované v EN 12216: - markýza s kloubovým ramenem, markýza s nůžkovým ramenem, markýza se sklopným ramenem, markýza s vodicími rameny, svislá svinovací markýza, balkónová markýza, fasádní markýza, markýza pro střešní okna, markýza pro zimní zahrady, markýzy pro pergoly, košová markýza, síť proti hmyzu, sluneční clony. Tato evropská norma nezahrnuje odolnost proti větru nestažitelných výrobků, např. košové markýzy a sluneční clony. Konstrukční část, na kterou je markýza pro pergoly upevňována, zde není zahrnuta. Výrobky zahrnuté v této evropské normě mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů (motoricky ovládané výrobky). Nicméně, trvanlivost a odolnost mechanicky ovládaných vnějších clon a markýz s vlastním pohonem, které nejsou připojeny do sítě, zde nejsou zahrnuty. Tato evropská norma se zabývá také všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, kdy vnější clony a markýzy jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem. Tato evropská norma se vztahuje na vnější clony a markýzy, které jsou montovány na vnějšku. V případě, že tyto výrobky jsou namontovány uvnitř, měly by splňovat všechny příslušné bezpečnostní požadavky definované v EN 13120+A1. Emise hluku z mechanicky ovládaných vnějších clon a markýz se nepovažují za relevantní nebezpečí v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnostní požadavky. Proto tato evropská norma neobsahuje žádné konkrétní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví proti hluku.