Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 98508
Název dokumentu Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky
Anglický název Ladders - Part 6: Telescopic ladders
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-62015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508273ČSN EN 131-6 2019
Anotace

ČSN EN 131-6 Tato evropská norma stanovuje obecné konstrukční charakteristiky, požadavky a metody zkoušení a definuje termíny týkající se opěrných a dvojitých teleskopických žebříků. Žebříky s výsuvnými prvky nejsou předmětem této části EN 131. Tato část normy je učena k použití spolu s EN 131-1:2007+A1:2011, EN 131-2:2010+A1:2012, EN 131-3:2007 a, je-li to vhodné, EN 131-4:2007.