Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62275 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370510
Katalogové èíslo 98469
Název dokumentu Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
Anglický název Cable management systems - Cable ties for electrical installations
Datum vydání 01.01.2016
Datum ukonèení platnosti 29.11.2022
Datum úèinnosti 01.02.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
29.120.99 - Ostatní elektrická příslušenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 622752015
IEC 622752013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510150ČSN EN 62275 ed. 2 2016Z101.05.2021
512005ČSN EN 62275 ed. 2 2016Z229.11.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86215ČSN EN 62275 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512004ČSN EN IEC 62275 ed. 3 2021
Anotace

ČSN EN 62275 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky na kovové, nekovové a kompozitní stahovací pásky na kabely a jejich přidružená upevňovací zařízení, používané pro vedení a podpěru systémů elektrického vedení v elektrických instalacích.