Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 6259-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643117
Katalogové èíslo 98462
Název dokumentu Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda
Anglický název Thermoplastic pipes - Determination of tensile properties - Part 1: General test method
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 6259-12015
ISO 6259-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65133ČSN EN ISO 6259-1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 6259-1 Tato část ISO 6259 specifikuje metodu pro stanovení tahových vlastností trubek z termoplastů; stanovovány jsou následující vlastnosti: - napětí na mezi kluzu; - prodloužení při přetržení. Tuto část normy ISO 6259 je možno použít pro všechny typy trubek z termoplastů bez ohledu na jejich zamýšlené použití.