Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60065 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367000
Katalogové èíslo 98327
Název dokumentu Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Anglický název Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Datum vydání 01.09.2015
Datum ukonèení platnosti 20.12.2020
Datum úèinnosti 01.10.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.160.01 - Audiosystémy, videosystémy a audiovizuální systémy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 600652014
IEC 600652014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99303ČSN EN 60065 ed. 2 2015Z101.06.2018
502291ČSN EN 60065 ed. 2 2015A1120.12.2020
504715ČSN EN 60065 ed. 2 2015Z220.12.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502305ČSN EN 60065 ed. 2 2015Opr.120.12.2020
502961ČSN EN 60065 ed. 2 2015Opr.220.12.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66686ČSN EN 60065 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99300ČSN EN 62368-1 2015
Anotace

ČSN EN 60065 ed. 2 This International Safety Standard applies to electronic apparatus designed to be fed from the MAINS, from a SUPPLY APPARATUS, from batteries or from REMOTE POWER FEEDING and intended for reception, generation, recording or reproduction of audio, video and associated signals. It also applies to apparatus designed to be used exclusively in combination with the above-mentioned apparatus. This standard primarily concerns apparatus intended for household and similar general use but which may also be used in places of public assembly such as schools, theatres, places of worship and the workplace. PROFESSIONAL APPARATUS intended for use as described above is also covered unless falling specifically within the scope of other standards. This standard concerns only safety aspects of the above apparatus; it does not concern other matters, such as style or performance. This standard applies to the above-mentioned apparatus, if designed to be connected to the TELECOMMUNICATION NETWORK or similar network, for example by means of an integrated modem.