Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 472
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 640001
Katalogové èíslo 98311
Název dokumentu Plasty - Slovník
Anglický název Plastics - Vocabulary
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.83 - Průmysl pryže a plastů (názvosloví)
83.080.01 - Plasty obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4722013
ISO 4722013
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508042ČSN EN ISO 472 2015A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501210ČSN EN ISO 472 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92866ČSN EN ISO 472 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 472 Tato mezinárodní norma definuje termíny používané v plastikářském průmyslu, včetně termínů a definic, které se vyskytují v normách na plasty (vypracovaných ISO/TC 61), a obecných termínů a definic z polymerní vědy používaných ve všech aspektech technologie plastů.