Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61082-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013780
Katalogové èíslo 98230
Název dokumentu Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla
Anglický název Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules
Datum vydání 01.09.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61082-12015
IEC 61082-12014
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505816ČSN EN 61082-1 ed. 3 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61082-1 ed. 3 Tato část IEC 61082 poskytuje všeobecná pravidla a směrnice pro prezentaci/uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy a tabulky, používané v elektrotechnice. Z této normy jsou vyloučena pravidla a směrnice pro veškeré druhy prezentace informací audio nebo video nebo taktilní technikou. Tato horizontální norma je určena primárně pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu IEC 108.