Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61557-8 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356230
Katalogové èíslo 98039
Název dokumentu Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
Anglický název Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems
Datum vydání 01.09.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61557-82015
IEC 61557-82014
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501531ČSN EN 61557-8 ed. 3 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80219ČSN EN 61557-8 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61557-8 ed. 3 Tato část souboru norem specifikuje požadavky na hlídače izolačního stavu (IMD), které trvale hlídají izolační odpor RF proti zemi u neuzemněných střídavých rozvodných sítí IT, u střídavých rozvodných sítí IT galvanicky spojených se stejnosměrnými obvody se jmenovitým střídavým napětím do 1 000 V a rovněž na neuzemněné stejnosměrné rozvodné sítě IT s napětím do 1 500 V nezávisle na metodě měření.