Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62386-102 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360540
Katalogové èíslo 98037
Název dokumentu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení
Anglický název Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.30 - Zářivky. Výbojky
35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62386-1022014
IEC 62386-1022014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507780ČSN EN 62386-102 ed. 2 2015A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85269ČSN EN 62386-102 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62386-102 ed. 2 Tato část IEC 62386 se vztahuje na ovládací zařízení v systému sběrnice pro řízení digitálními signály elektronické osvětlovací techniky. Toto elektronické osvětlovací zařízení by mělo být v souladu s požadavky normy IEC 61347, s přidáním stejnosměrného napájení. Zkoušky v této normě jsou typové zkoušky. Nejsou zahrnuty požadavky na zkoušení jednotlivých jednotek sběrnice během výroby.