Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 564
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 942001
Katalogové èíslo 98015
Název dokumentu Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Anglický název Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.220.40 - Nářadí pro sporty provozované v přírodě a pro vodní sporty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5642014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79021ČSN EN 564 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 564 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro pomocné šňůry, které jsou dodávány na cívkách nebo v jednotlivých délkách a jsou používány k horolezectví včetně stěnového lezení.