Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61439-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357107
Katalogové èíslo 98007
Název dokumentu Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
Datum vydání 01.09.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61439-52015
EN 61439-5/AC2015
IEC 61439-52014
IEC 61439-5/COR12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88796ČSN EN 61439-5 2011
97754ČSN EN 61439-5 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61439-5 ed. 2 Tato norma uvádí specifické požadavky na distribuční rozváděče pro veřejné elektrické sítě (PENDA).