Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 23499
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441326
Katalogové èíslo 97992
Název dokumentu Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí
Anglický název Coal - Determination of bulk density for the use in charging of coke ovens
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 234992013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91372ČSN ISO 23499 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 23499 Tato mezinárodní norma poskytuje popis postupu s kuželovitou násypkou pro určování sypné hmotnosti nestlačeného drceného uhlí s rozměrem zrn menším než 37 mm, jako je například vsázka do koksovací pece. Je zaměřena na sypnou hmotnost nestlačeného uhlí, získanou sypáním materiálu do měřicí nádoby (boxu) bez zhutňovací síly.