Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 5073
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441347
Katalogové èíslo 97991
Název dokumentu Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin
Anglický název Brown coals and lignites - Determination of humic acids
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 50732013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63981ČSN ISO 5073 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 5073 Tato mezinárodní norma specifikuje volumetrickou metodu pro stanovení celkových huminových kyselin a volných huminových kyselin hnědých uhlí a lignitů. Zkouška je empirická a k zajištění odpovídajících výsledků je podstatné pečlivě dodržovat složení extrakčního roztoku, teplotu a dobu extrakce