Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 579
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441382
Katalogové èíslo 97989
Název dokumentu Koks - Stanovení veškeré vody
Anglický název Coke - Determination of total moisture
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 5792013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60995ČSN ISO 579 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 579 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu veškeré vody v koksu. Lze ji používat pro stanovení obsahu vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a ostatních produktech vysokoteplotní karbonizace.