Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60598-2-22 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360600
Katalogové èíslo 97975
Název dokumentu Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
Anglický název Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.40 - Svítidla
91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60598-2-222014
IEC 60598-2-222014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511041ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 2015A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502373ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 2015Opr.1
504706ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 2015Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56315ČSN EN 60598-2-22 1999
96769ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Tato část IEC 60598-2 specifikuje požadavky na svítidla pro nouzové osvětlení používající elektrické světelné zdroje napájené nouzovým napětím nepřevyšujícím 1 000 V. Tato část se nevztahuje na účinky poklesu napětí svítidel s vysokotlakými výbojkami, které nejsou napájeny nouzovým napětím. Tato část uvádí obecné požadavky na zařízení nouzového osvětlení.