Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11990-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 192012
Katalogové èíslo 97944
Název dokumentu Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly
Anglický název Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti 01.05.2019
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení
31.260 - Optoelektronika. Laserová zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11990-22014
ISO 11990-22010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86958ČSN EN ISO 11990-2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506584ČSN EN ISO 11990 2019
Anotace

ČSN EN ISO 11990-2 This part of ISO 11990 specifies a method of testing the continuous wave (cw) resistance of the cuff regions of tracheal tubes designed to resist ignition by a laser. Other components of the system, such as the inflation system and shaft (as defined in ISO 11990 1), are outside the scope of this part of ISO 11990. NOTE 1: The method for testing the laser resistance of the tracheal tube shaft is in the scope of ISO 11990 1. The specified test method can be used to measure and describe the properties of materials, products or assemblies in response to heat and flame under controlled laboratory conditions. It does not describe or appraise the fire hazard or fire risk of materials, products or assemblies under actual clinical use conditions. However, the results of this test method may be used as an element of a fire risk assessment which takes into account all of the factors that are pertinent to an assessment of the hazard of a particular end use.