Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3098-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013115
Katalogové èíslo 97923
Název dokumentu Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Anglický název Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti 01.01.2019
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 3098-12015
ISO 3098-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54982ČSN EN ISO 3098-0 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506275ČSN EN ISO 3098-1 2018
Anotace

ČSN EN ISO 3098-1 This part of ISO 3098 specifies the general requirements for lettering, in accordance with the other parts of ISO 3098, to be used in technical product documentation (in particular on technical drawings). It includes basic conventions as well as rules for the application of lettering using the following techniques: a) free-hand lettering (by means of an underlaid "grid"); b) templates and manual lettering instruments; c) dry transfer systems; d) numerically controlled lettering and draughting systems.